AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

AKTUÁLNĚ ŽÁDNÁ VÝSTAVA NEPROBÍHÁ 🙁

Pokud nechcete, aby vám násle­du­jící výs­ta­va unikla, sle­du­jte naši face­bookovou stránku.

Otazník u neznámé výstavy

PROBĚHLÉ VÝSTAVY

Úvodní obrázek Galerie ve výloze 2022

Galerie ve výloze (4/2022)

Výs­ta­va probíha­jící součas­ně na 10 různých pobočkách Kni­hovny Jiřího Mahena v Brně. Výs­ta­va byla součástí Brno Art Week 2022.

Úvodní obrázek Výstava v Galerii Schrott 2021

Výstava v Galerii Schrott (9/2021)

Bene­fiční výs­ta­va spo­je­na s aukcí obrazů probíha­la během září 2021 v Galerii Schrott. 15. 9. se kon­ala draž­ba vys­tavených obrazů.

Úvodní obrázek Obnovená výstava v MDB 2021

Obnovená výstava v MdB (9/2021)

Výs­ta­va ve spoluprá­ci s Galerii Jefa Kra­tochvíla a Měst­ským divadlem Brno. Obnovení výs­tavy přerušené pro­ti-pan­demick­ý­mi opatřeními.

Úvodní obrázek

Výstava v MdB (10/2020)

První výs­ta­va Galerie Ratolest ve spoluprá­ci s Měst­ským divadlem Brno. Výs­ta­va byla přeruše­na pro­ti-pan­demick­ý­mi opatřeními.