Tomáš Mudra: Léto

6 000,-

Lukáš Orlita: Mandorla Space – blue

17 000,-

Sabina Stloukalová: Zasnění

3 200,-

Galerie Ratolest – umění(m) pomáhat

Galerie Ratolest je umělecko-charitativní projekt neziskové organizace Ratolest Brno. Galerie vznikla v roce 2008 a od té doby spolupracuje s množstvím zavedených i začínajících umělců – v roce 2020 spolupracujeme s více než 55 umělci a nabízíme více než 200 obrazů a uměleckých předmětů.

 

Stejně tak jako Ratolest Brno poskytuje svým klientům širokou nabídku sociálních služeb, Galerie Ratolest nabízí velké množství různorodých děl a dalších předmětů s uměleckou tematikou, které pomáhají. Hlavní myšlenkou Galerie je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřednictvím prodeje uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny z programů Ratolesti Brno, kteří se ocitají v těžkých a nepříznivých životních situacích, se kterými si sami neumí poradit.

 

Galerie Ratolest je online galerie, která vystavuje v různých kamenných galeriích ve městě Brně. Informace o aktuálních výstavách naleznete v sekci „Aktuality“ zde nebo na Facebooku.

NULL