O GALERII

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se jako autor či autor­ka stát součástí Galerie Ratolest a stát po boku téměř sed­mdesáti dalších umělkyň a uměl­ců, kteří se rozhodli „umění(m) pomáhat“?

Zajímá vás, jak galerie fun­gu­je a kdy plánu­je další výstavu?

Máte zájem podí­vat se na vaše vys­něné umělecké dílo osobně?

Odpově­di na nejčastější otázky jsme pro vás sep­sali zde, ale neváhe­jte nás kon­tak­to­vat prostřed­nictvím for­muláře vle­vo. V průběhu něko­li­ka pra­cov­ních dnů se vám ozveme zpět.

Galerie Ratolest je bene­fiční online galerie fun­gu­jící od roku 2008.

Díla si díky tomu můžete prohléd­nout z pohodlí domova.

V pří­padě záj­mu vám můžeme připrav­it i výs­tavu na míru pří­mo v našich pros­torách, abyste si vybraná díla mohli osob­ně prohlédnout.

Kon­takt

galerie@ratolest.cz

+420 731 500 050

Najdete nás i na Face­booku a Insta­gra­mu.

Galerie Ratolest je součástí orga­ni­zace RATOLEST BRNO, z.s., tří­da Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno.

Andrej Bóna

koordiná­tor Galerie Ratolest