Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Galerie Ratolest zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o osobních údajích, které Galerie Ratolest zpracovává, a jak s nimi nakládá.

Galerie Ratolest je umělecko-charitativní projekt neziskové organizace Ratolest Brno. Galerie vznikla v roce 2008 a od té doby spolupracuje s množstvím zavedených i začínajících umělců. Její sídlo naleznete na adrese: tř. Kpt. Jaroše 7b, Brno 602 00.

Galerie Ratolest zpracovává osobní údaje na základě součinnosti s druhou stranou (na základě obchodních transakcí, při vstupu do právního aktu s galerií, na základě dílčí spolupráce, partnerství s dalšími subjekty aj.).

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu na stránkách www.galerieratolest.cz:

Ratolest Brno, z.s.

třída Kpt. Jaroše 7b, Brno 602 00

tel. do obchodního oddělení: 731 500 050

email pro sdělení ohledně zboží: galerie@ratolest.cz

IČO: 653 48 893

Spisová značka: L 5389 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní účet: Sberbank CZ, a. s., 4200316006/6800

Ratolest Brno, z.s. není plátcem DPH.

Kdo jsou naši zákazníci

Zboží na www.galerieratolest.cz si mohou objednat fyzické i právnické osoby.

Ceny zboží

Ceny zboží jsou uvedeny přímo v nabídce u jednotlivých položek. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V případě doručení zboží poštou nebo kurýrní službou Vám bude připočítáno poštovné dle tarifů České pošty, resp. kurýrní služby, balné administrativní poplatky (dle typu zásilky a způsobu dodání).

Způsob přijetí objednávky

Objednávky přijímáme těmito způsoby:

Doba potřebná pro zpracování a dodání objednaného zboží

Zboží objednané z e-shopu na stránkách www.galerieratolest.cz obdržíte nejpozději do 10 dnů od přijetí Vaší platby.

Doba potřebná pro administrativní zpracování Vaší objednávky a pro kompletaci objednaného zboží až po dodání na poštu nebo předání kurýrní službě může činit 1 až 5 pracovních dnů ode dne přijetí Vaší platby. Délka této doby je dána celkovým počtem příchozích objednávek.

Reklamace

Prokazatelně vadné zboží Vám bude na požádání vyměněno. Způsob reklamace se řídí ustanoveními zákona na ochranu spotřebitele.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s Vaší objednávkou poskytnete, budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve vlastnictví Ratolest Brno, z.s. a budou sloužit pouze pro kontakt s Vámi.

Osobní údaje a účely zpracování

Galerie Ratolest Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech (například při poskytnutí daru, v rámci různých kampaní a akcí, na základě smluvně ošetřených aktů – partnerství, při uzavírání právních aktů aj.). Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou Ratolesti Brno, aktivitami Galerie Ratolest a fundraisingem, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, přihlášení se k odběru informací, vstupu do právního aktu s organizací aj. Dále zaznamenáváme v jakém kontextu a souvislosti nám byly údaje předány.

Organizace Ratolest Brno (pod kterou Galerie Ratolest spadá) má vytvořen vnitřní předpis, který podrobně mapuje nakládání s osobními údaji, systém zpracování osobních údajů, cestu používání databází a odpovědné osoby, které mají k osobním údajům přístup.

Sdílení údajů s třetími osobami

Galerie Ratolest neposkytuje osobní údaje, které zpracovává, třetí osobě s výjimkou toho, kdy by mohlo dojít k porušení zákonných povinností ze strany Galerie Ratolest.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na e-mail galerie@ratolest.cz. Na stejném kontaktu můžete také požádat o opravu nebo úpravu Vašich osobních údajů. Tento e-mailový kontakt slouží také k zasílání žádosti o vymazání z databáze, kterou zpracováváme a je nutné ji podložit prokázáním totožnosti (výjimku tvoří pouze případy, ve kterých zákon výlučně zakazuje odstraňovat osobní údaje z principu věci – tj. právní vztahy a úkony s nimi spojené, nebo povinnosti, kterými jsme vázáni vůči donátorům, kteří dotují naši činnost).

Cookies

Pro Vaše jednodušší zapojení se do dění v naší organizaci, obsahují naše stránky také odkazy směřující na jiné poskytovatele – sociální sítě, jako jsou Facebook a Youtube. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Galerie Ratolest nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu deseti let (pokud není zákonem stanoveno jinak) od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli. Kontaktní adresu pro zasílání newsletterů a novinek z organizace zpracováváme až do Vašeho odhlášení. Odhlášení zasílání novinek je možné učinit kdykoli na e-mail: pr@ratolest.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Galerie Ratolest přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course
download intex firmware
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download
Galerie Ratolest třída Kpt. Jaroše 7b andrej.bona@ratolest.cz 731 500 050
RATOLEST BRNO, z.s. 602 00 Brno